Sứ Mệnh

Tầm nhìn

Trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu tại Quảng Ngãi, nâng cao vị thế hình ảnh của Du lịch Quảng Ngãi.

Phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với các giá trị văn hóa bản địa, lợi ích cộng đồng.

Sứ mệnh

Tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. Mang lại cho khách hàng sự trải nghiệm thông qua các dòng sản phẩm, chuỗi dịch vụ độc đáo, khác biệt, chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần với chất lượng cao. Quảng bá hình ảnh, tinh hoa truyền thống và bản sắc vùng miền, đất nước.

Khai thác tối đa sức mạnh tổng hợp từ các lĩnh vực hoạt động chính, góp phần phát triển du lịch Quảng Ngãi lên tầm cao mới.

Giá trị cốt lõi

Hệ thống sản phẩm, dịch vụ đa dạng, đạt chuẩn, đẳng cấp. Truyền thống hiếu khách và tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, đáp ứng các nhu cầu đa dạng, cao cấp của khách hàng.

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Dịch vụ Lữ hành, Dịch vụ vé máy bay, Dịch vụ Đào tạo du lịch, Dịch vụ Khách sạn – nhà hàng.